Sponsorer

I samarbete med och bidrag från Falu Rödfärg för sponsring av färg 2021.

Fler sponsorer tillkommer.