Sponsorer

I samarbete med och bidrag från Falu Rödfärg för sponsring av färg 2021/2022.

Fler sponsorer tillkommer.